Är ditt jobb livsfarligt?

Publicerad 2015-01-15

Stillasittande arbete orsakar förtida dödsfall.
Mobila arbetssätt minskar den risken – och ska med svensk forskning bli ännu bättre ur ett hälsoperspektiv.


Många svenskar rör för lite på sig under arbetstid, utan att reflektera över konsekvenserna. Långvarigt stillasittande och brist på nödvändig kroppslig aktivitet är ett hälsoproblem att ta på allvar.
    
Effekter på rörelseorganen, ämnesomsättningen, högt blodtryck och ökad stresskänslighet är bara några av de problem som fysisk inaktivitet kan leda till.
    

Projekt ska utveckla mobilt arbete

Utvecklingen mot mer mobila arbetssätt är därför positiv ur ett hälsoperspektiv. Men trots att allt fler jobbar mobilt i olika utsträckning behöver vi röra på oss ännu mer.
    
Hur det ska gå till ska ett svenskt forskningsprojekt ta fram förslag och idéer för.
    
I ett första steg ska forskarna Jan Gulliksen och Helena Tobiasson testa möjligheterna att kunna ta del av dokument eller mötesanteckningar under promenader.
    
– Vi ser att möjligheterna att använda ny teknik för ett mer rörligt arbete inte tas med när vi utformar nya arbetsuppgifter, säger Jan Gulliksen, professor vid KTH till telekomidag.
    

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips