Han visar företagen vägen

Publicerad 2014-11-21

Människor som mår bra presterar därefter, vilket leder till ökad lönsamhet. Det kan Jonas Hurtigh Grabe vittna om.
I flera år har han hjälpt företag att förbättra lönsamheten genom att visa vägen till ett aktivitetsbaserat arbetssätt.

Veldhoen Company - Jonas Hurtigh Grabe brinner för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.
Jonas Hurtigh Grabe brinner för ett aktivitetsbaserat arbetssätt.


Att få företag att tänka om kan tyckas vara svårt.
Men att guida stora, etablerade koncerner in i en ny, helt okänd värld kan verka närmast omöjligt.
    
Det är precis vad Jonas Hurtigh Grabe ägnar sig åt på dagarna. I sin roll som konsult på Veldhoen+Company hjälper han Skandinaviska företag att göra resor till ett aktivitetsbaserat arbetssätt – och i många fall också till nöjdare medarbetare och ökad lönsamhet.
    
– Vi har genomfört ungefär 200 sådana här processer och väldigt många av företagen som vi hjälpt har upplevt en stor förändring, framför allt i upplevd förbättrad effektivitet, säger Jonas Hurtigh Grabe.
    

Tre viktiga områden

Ett aktivitetsbaserat arbetssätt är inte synonymt med ett aktivitetsbaserat kontor, vilket många tror. Medan det senare helt och hållet utgår från den fysiska miljön är det aktivitetsbaserade arbetssättet snarare en metodik för att anpassa sättet att jobba efter den verksamhet man har.
    
– Det handlar om att anpassa arbetssättet efter vad jobbet behöver och skapa en miljö och ett arbetssätt som gör att varje medarbetare tycker att det är roligt att gå till jobbet och därmed blir mer produktiv. Enkelt uttryckt är det en samverkan mellan tre områden:
    
Den virtuella miljön – som måste erbjuda en platsobunden infrastruktur så att anställda kan arbeta var som helst, när som helst.
    
Den fysiska miljön – måste vara variationsrik och utgå från företagets faktiska aktiviteter så att anställda kan välja att arbeta där de känner sig mest produktiva.
    
Företagskulturen – måste erbjuda en miljö som bygger på förtroende så den anställde har friheten att själv besluta om var, när och hur den vill jobba.
    

Allt fler företag vågar ta steget in i en ny värld med ett nytt arbetssätt.
Allt fler företag vågar ta steget in i en ny värld med ett nytt arbetssätt.


    

En okänd värld

Upplever du aldrig någon skepsis? Jag tänker mig att många kan ställa sig lite tvekande inför att ta steget in i en okänd värld.

– Jag upplever det varje dag. Lite i stil med att förändring är bra, men inte här … Men när man förklarar syftet och hur det fungerar brukar skepsisen försvinna. Det handlar ju trots allt om att skapa ett arbetssätt som medför många vinster för företagen, säger Hurtigh Grabe.
    

Varför ska företag välja ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

– Därför att de flesta arbetsplatser är individanpassade istället för att vara anpassade för den verksamhet företagen faktiskt ägnar sig åt. Till exempel vet vi att 70 procent av alla skandinaver vill sitta i stängda rum, eller åtminstone vara ostörda, när de ringer telefonsamtal. Trots det jobbar väldigt många människor i öppna kontorslandskap.
    

Hur ser då den optimala arbetsmiljön ut?

– Det finns ingen perfekt miljö, det handlar om att skapa så bra möjligheter och platsalternativ som möjligt för att vi ska kunna utföra våra arbeten på bästa sätt.
    

Vilka är de största fördelarna med att arbeta aktivitetsbaserat?

– Att människor mår bättre och därför blir mer produktiva, vilket i sin tur leder till ökad lönsamhet för företaget.
    


    

Vilka svenska företag har gjort den här resan fullt ut?

– Volvo har gått igenom den här processen. Cirka 800 av deras 7 000 anställda är helt igenom i dag. Tetra Pak är ett annat stort företag som gjort samma resa och som nu ska rulla ut konceptet globalt.
    

Vilka tips skulle du ge till företag som är intresserade av att göra resan till ett aktivitetsbaserat arbetssätt?

– Att våga förändras med den omvärld som hela tiden förändras. Att våga ifrågasätta vårt traditionella arbetssätt, tänka bort den traditionella arbetsplatsen och inleda en dialog internt och prata om hur man kan göra arbetsplatsen och sättet att arbeta bättre på kontoret.
    

Slutligen, lever du som du lär?

– Absolut! Självklart. Vi har inget fysiskt kontor, utan träffas där vi behöver träffas. Vi har däremot en fysisk mötesplats i Holland som öppen måndagar och fredagar. Att den bara är öppen då beror på att vi är konsulter och inte ska jobba på kontor. Vi är dessutom helt papperslösa. Jag bryter bara mot den regeln på en punkt och det är att jag sparar fysiska taxikvitton, fastän jag sparar dem digitalt också. Jag tänker att jag ska visa upp blanka, nötta kvitton om de efterfrågas någon gång.
    


Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.