Slå vakt om dina gränser

Publicerad 2014-12-08

Flexibelt arbete ökar produktiviteten och lojaliteten till jobbet. Men det finns avigsidor också.
Många har svårt att dra en gräns mellan jobb och fritid, visar en ny undersökning.


Arbetslivets har förändrats radikalt de senaste tio åren. I takt med att den moderna tekniken utvecklats och nya tekniska lösningar har sett dagens ljus har allt fler svenskar övergått till att jobba flexibelt och mobilt i en eller annan form.
    

Flera fördelar

Fördelarna med den ökade friheten, som ett flexibelt arbetssätt innebär, är många. Flera studier har visat att personer som jobbar flexibelt är mer effektiva och mer produktiva än personer som arbetar mer traditionellt.
    
Mobila medarbetare kan dessutom innebära lägre kostnader för arbetsgivare, i synnerhet om mobiliteten leder till ett minskat behov av kontorsplatser.
    

Finns nackdelar

Men det finns också baksidor med en ökad flexibilitet, som svårigheten att hitta balans mellan arbetsliv, privatliv och familjeliv.
    
– Arbetet kan betraktas som gränslöst, säger Christin Mellner, forskare vid psykologiska institutionen vid Stockholms universitet, till arbetsmiljöforskning.se.
    

Otydliga gränser

Christin Mellner har ansvarat för en studie där hon försökt hitta svaren på frågor om hur man klarar av att hitta balans mellan jobb och fritid. Hon vet bättre än de flesta hur svårt det kan vara att dra en gräns mellan arbete och privatliv.
    
– Ny teknik har gett oss frihet och flexibilitet, men vi ser hur vissa har utvecklat ett mönster. De kollar hela tiden jobbmejl i sin telefon och sätter inga gränser för sig själva och sitt eget arbetsåtagande.
    

Alltid online

Att ständigt vara ajour är inte bra eftersom det resulterar i en förhöjd stressnivå, vilket i sin tur kan leda till andra negativa hälsoeffekter.
    
Nyckeln till en sund flexibilitet stavas gränsdragning, men kanske också nya riktlinjer.
    
– Vi måste utforma en ny arbetsorganisation för att klara av det gränslösa arbetet, säger Christin Mellner.
    


    
Källor: Svenska Dagbladet, TCO-tidningen, arbetslivsforskning.se

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips

Godkännande av cookies

För att ge dig en bättre upplevelse på våra webbplatser använder vi cookies på din enhet och sparar ditt IP-nummer. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används. Om du inte godkänner eller vill ha mer information kan du läsa mer här.