Distans ökar demokratin

Publicerad 2014-11-12

En ny tid har skapat nya arbetssätt. Virtuella team har ersatt kontorens arbetslag och ökat demokratin.


Allt fler svenskar jobbar flexibelt eller mobilt i någon form och utsträckning. Aktivitetsbaserade kontor och platslösa arbetsplatser blir dessutom betydligt vanligare.
    
Ny teknik har förändrat företag och organisationer, men också resulterat i att nya arbetssätt har vuxit fram. Eftersom människor i dag inte behöver sitta på samma kontor för att jobba tillsammans har nya former av samarbete utvecklats.
    
Virtuella team är ett exempel på detta. Där jobbar ett antal människor med olika roller tillsammans som en grupp – men på distans.
    
Kommunikationen mellan team-medlemmarna sker via sms, mobilsamtal, Skype och mejl istället för, som tidigare, snack vid arbetsplatsen.
    
Flexibilitet, möjlighet att jobba ostört och ökad produktivitet är bara några av fördelarna som kommit med virtuella team. Men den kanske största vinningen är att demokratin och möjligheten för fler att vara med och påverka i organisationen ökar. Det visar forskning från Handelshögskolan i Stockholm.
    

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips