Allt fler pluggar på nätet

Publicerad 2015-01-26

Det är inte bara vårt sätt att arbeta som blivit mer flexibelt och mobilt. Distansutbildningar över nätet har blivit omåttligt populära – och tar helt nya former.


De senaste åren har antalet distansutbildningar ökat närmast explosionsartat i Sverige. Den stora efterfrågan på utbildningar på nätet har resulterat i att universitet, högskolor och utbildningsföretag har breddat sitt utbud av digitala studiemöjligheter.
    
Och den våg av digitala utbildningsformer som sköljt över landet tycks inte minska i kraft eller omfång. Tvärtom, skapas hela tiden nya trender och utbildningsmetoder.
    
Under fjolåret var MOOC-utbildningar (Massive open online courses), jättekurser där tiotusentals studenter deltar samtidigt, den hetaste trenden. Nu är det mikrokurser som gäller.
    
Mikrokurser är en företeelse som kommer från USA och definieras som kortare utbildningar med mer praktisk inriktning, och i vissa fall inom ämnen som går utanför universiteten och högskolornas utbildningsutbud.
    
Syftet med mikrokurserna är att på kortast möjliga tid ge elever utbildning som gör dem redo för arbetsmarknaden.
    

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips