Så här behandlar vi cookies

Publicerad 2014-05-21

En cookie-fil är en del av en text som genom tillstånd från dig kan placeras i din dators hårdvara.

Om du godkänner detta kommer din browser att lägga till texten i en separat fil. Mobilakontor använder cookie-filer för att underlätta analyser av trafiken på våra webbplatser genom att vi får kännedom om vem som har besökt en viss webbplats vid en viss tidpunkt.
    
Du kan i inställningarna för din browser själv ange om du accepterar att cookie-filer placeras hos dig eller inte.
    
Du kan även när som helst välja att ta bort cookie-filer som har placerats hos dig. 
När du besöker de webbplatser som Mobilakontor samarbetar med kan dessa anpassas efter din användarprofil.
    
Då måste din browser vara inställd på att acceptera cookies. I övrigt kan du besöka alla delar av våra webbplatser utan att ta emot cookie-filer och utan att röja din identitet.

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips