Riskfyllt att skrota mobilen

Publicerad 2015-05-25

Risken att företagsinformation ska läcka ut är stor.
Ändå är det få företag och organisationer som tömmer mobiltelefoner på information innan de skrotas eller byts ut.


Många företagsmobiler som skrotas utgör allvarliga säkerhetsrisker. Anledningen är att den information som finns i telefonerna inte töms på ett säkert sätt.
    
Det visar en undersökning som återvinningsföretaget Inrego låtit Sifo göra. Av de 200 it-chefer om deltog i undersökningen uppgav nästan fyra av tio att personalen fått ansvara för att radera företagsdata när gamla mobiltelefoner bytts ut mot nya.
    
Bara 16 procent av it-cheferna uppgav att telefonerna raderats med program som gjort att informationen inte varit möjlig att återskapas.
    
En större andel av cheferna, 26 procent, avslöjade att de valt att destruera avlagda telefoner, istället för att lämna dem till personal eller återvinning.
    
    

Dela

Det Nya Arbetslivet

Teknik

Mobila människor

Guider och tips